Služby

Náš kreativní a realizační tým je připraven navrhnout a zrealizovat kampaň plně odpovídající Vaši firemní filozofii a splňující nejnáročnější kritéria.

Bodový přehled našich služeb:

 • Event marketing
  Zajišťování setkání, kongresů a valných hromad. Plánování a realizace openingů podniků, kulturních a sportovních akcí a promotions na podporu prodeje – Sales promotion.

 • Internetové projekty, webdesign a multimedia monitoring a landscaping, vytváření internetových projektů – prezentací, B2B (obchody Business to Business), B2C (obchody Business to Costumer), Search Engine Marketing (zajišťování lepší pozice projektu ve vyhledávačích).
  Poskytování kompletních služeb z oblasti internetu – webhosting, webdesign, svěřená správa a databázový management.

 • Kreativita a design Návrh a tvorba standardních i nestandardních 3D materiálů, reklamních předmětů, POS a POP materiálů

 • Corporate Identity - CI Vytváření jednotného firemního vzhledu a jednotné firemní komunikace. Základem CI je vytvoření, nebo redesign firemního loga a návrh všech tiskových materiálu společnosti v rámci jednotného vzhledu. Vytvoření podrobného manuálu podrobně popisující použití firemních znaků, barev a vzhledu všech možných materiálů a forem komunikací.

 • Sponzoring Poradenství v oblasti sponzoringu. Zároveň aktivní podpora celé řady kulturních i sportovních projektů.

 • Direct marketing Návrh a realizace Direct mailů jako efektivní formy přímé komunikace, vycházející především z věrnostních systémů jako součást CRM společností.

 • Věrnostní programy Věrnostní program je jeden z nejúčinnějších CRM nástrojů. Návrh, tvorba a správa databáze managementu , vytvoření pravidel systému, soutěží a eventů.
  Cílem věrnostních systémů je posílení vazby zákazníka na společnost, motivace zákazníka k objednávkám dalšího zboží (služeb), získání nových zákazníků, využití zjištěných informací o chování zákazníka, využití dat zákazníka k direct mailu.

 • ATL kampaně - nadlinky ATL představuje klasickou formu marketingové komunikace, jako je tištěná reklama, rádiové spoty a další.

 • BTL aktivity - podlinky BTL zahrnuje inovativní formy marketingové komunikace, jako např. multimediální komunikace, komunikace prostřednictvím internetu – viz internetové projekty, GSM marketing – využití SMS k věrnostním systémům, soutěžím a apod.

 • Komunikační strategie Zviditelnění corporate identity za pomocí definice firemní kultury, symboliky (logomanuálu) a vytvoření osobnosti společnosti. Výsledkem je zacílení strategie na tři základní skupiny – image vnímána zaměstnanci, image vnímána partnery a dodavateli, image vnímána zákazníky.

 • Brand positioning a Re-positioning Zajišťování pozice značky na trhu a uvádění nových produktů na trh. Odlišení a zvýraznění značky od konkurence. Sledování spotřebitelských preferencí a určení vztahu značek.

 • Polygrafie Grafický návrh DTP materiálů, předtisková příprava, vstupní i výstupní kontrola tiskových materiálů z tiskáren. Zajištění aby tiskové materiály z tiskáren odpovídali CI společnosti.